Stappenplan

Vaak neemt één van partijen het inititatief tot een scheiding. Geef de andere partner de ruimte om de impact van deze beslissing op zich in te laten werken. Het is van groot belang om het traject wat u samen nog moet doorlopen op een zo goed mogelijke manier te doen. Communicatie is daarbij van groot belang. Dit kan pas als beiden de mogelijkheid hebben gehad om over de eerste schok heen te komen.

 

Als u kinderen heeft is het advies om deze gezamenlijk op de hoogte te brengen van uw besluit. Zo voorkomt u dat de kinderen het toevallig via een ´derde´ te horen krijgen. Daarnaast is het belangrijk om ook de school, ouders van vriendjes en andere mensen waar uw kind veel contact mee heeft op de hoogte te brengen van uw scheiding.

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw scheiding te regelen, via een advocaat, internet of samen met een mediator. Het voordeel van mediation is dat u, hoe moeilijk en pijnlijk het ook kan zijn, samen in onderling overleg uw scheiding regelt. Een mediator is onpartijdig en is er voor beide partijen! Mediation heeft alleen kans van slagen als er genoeg draagvlak is. Mocht één van partijen de hakken in het zand willen zetten dan rest u helaas geen andere mogelijkheid dan uit te wijken naar een advocaat met alle gevolgen vandien. Wij zijn er van overtuigd dat zowel volwassenen als zeker ook de kinderen baat hebben bij een zo goed mogelijke afsluiting van het huwelijk zodat iedereen weer met een blik op de toekomst verder kan.

 

Natuurlijk zijn er veel vragen

Wat gaat er allemaal gebeuren als ik ga scheiden? Hoe regelen we de zorg voor onze kinderen? Moet ik alimentatie gaan betalen? Wat gebeurt er als we het huis niet kunnen verkopen? Red ik mij straks financieel wel? We hebben een eigen bedrijf, hoe gaan we dat verder regelen? Hoe moeten we alles juridisch afhandelen?

Allemaal vragen waar van ons stapsgewijs antwoord op krijgt. Uiteindelijk worden alle afspraken die u samen heeft gemaakt op papier gezet in een ouderschapsplan (indien van toepassing) en een echtscheidingsconvenant. Daarna kan alles worden ingedien bij de Rechtbank waar de scheiding zal worden uitgesproken. U hoeft daar niet zelf bij aanwezig te zijn.

REGEL HET GOED, REGEL HET SAMEN.