Ouderschapsplan

Kinderen kunnen grote schade ondervinden van een scheidingsproces van vechten en trekken. Daarom staat hun positie centraal tijdens de bemiddelingsgesprekken met de scheidingsbemiddelaar. Duidelijke afspraken over praktische zaken worden zo snel mogelijk gemaakt. Daar hebben niet alleen de kinderen veel baat bij, maar ook u als ouders. Want of u nu kiest voor co-ouderschap of voor een omgangsregeling, het is van belang dat u als ex-partners zo snel mogelijk (weer) goed kunt communiceren.

 

Een belangrijk onderdeel van het echtscheidingsconvenant is het ouderschapsplan. In een ouderschapsplan legt u alle afspraken vast die u over en met de kinderen heeft gemaakt. De scheidingsbemiddelaar helpt u daarbij. Een goed ouderschapsplan maakt duidelijk op welke wijze en in welke mate u beiden na de scheiding vormgeeft aan de zorg voor en de opvoeding van uw kind(eren). Daarnaast staan in het ouderschapsplan afspraken over belangrijke onderwerpen. Denk daarbij aan uw onderlinge communicatie als het om de kinderen gaat, aan kinderalimentatie en (toekomstige) studiekosten. Ook over de stijl van opvoeding en huisregels, over vakanties, een (andere) school en medische kwesties kan het ouderschapsplan afspraken bevatten.

 

U kunt kiezen voor een co-ouderschap of een omgangsregeling. Kinderen vanaf 12 jaar hebben een grote stem in het geheel. De Rechtbank vraagt hen schriftelijk of zij het eens zijn met het ouderschapsplan wat u heeft opgesteld.

Co-ouderschap betekent dat ouders die niet meer samen in een huis wonen toch in min of meer gelijke mate hun kind(eren) verzorgen en opvoeden. Meestal betekent dit dat een kind ongeveer de helft van de tijd bij elk van de ouders woont. Kiest u zelf voor co-ouderschap, realiseert u zich dan dat zo’n regeling alleen goed is uit te voeren als u tamelijk dicht bij elkaar woont. Ook is voor co-ouderschap goede communicatie tussen u en uw ex-partner een vereiste.

 

Het alternatief voor co-ouderschap is dat een van de ouders de zorg en opvoeding voor het kind op zich neemt. Er wordt dan een omgangsregeling met de andere ouder afgesproken. Want een kind heeft recht op contact met beide ouders, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om daar vanaf te wijken. De scheidingsbemiddelaar kan bijdragen aan een regeling waar u het allebei mee eens kunt zijn. Een regeling waarmee u beiden tevreden bent, heeft grote voordelen boven een omgangsregeling die van bovenaf door de rechter wordt opgelegd. Voor het ontwerpen van zo’n regeling is ook goed onderling overleg nodig.

 

De kindercoach bespreekt onder andere met de kinderen wat zij belangrijk vinden. Dit wordt terug gekoppeld naar Patricia die de uitkomsten met de ouders bespreekt zodat het ouderschapsplan zowel door de ouders als door de kinderen 'gedragen' wordt.