Wat betekent MfN Family mediator?

Mediator is een vrij beroep. Iedereen mag zich mediator noemen. De titel MfN Mediator is echter wel beschermd. Alleen mediators die deze titel hebben kunnen zich in het register voor MfN Mediators laten plaatsen.

 

De gekwalificeerde mediators zijn terug te vinden in het MfN register. Om je Familly mediator te mogen nomen zijn er verdere opleidingseisen vereist. Patricia is tevens Family mediator.

Voor u betekent dit dat u met een mediator aan tafel zit die een gedegen opleiding heeft gevolgd en met goed gevolg het examen heeft afgelegd. De mediator moet jaarlijkse bijscholingen volgen om altijd deskundig en bekwaam te zijn en te blijven in het vakgebied. Tevens moet de mediator zich houden aan de gedragsregels van het MfN. Onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid behoren tot de fundamentele beginselen. Tevens is de mediator onderworpen aan onafhankelijk tuchtrecht voor mediators.

 

Voor verdere informatie verwijs ik u naar:  www.mfam.nu  en www.mfnregister.nl