Wat is

echtscheidingsbemiddeling/

mediation?

In Nederland heeft u de mogelijkheid uw scheiding te regelen via een advocaat, internet of via een scheidingsbemiddelaar/mediator. Via een advocaat komt u vaak in een ander traject terecht, partijen staan tegenover elkaar in plaats van zoals bij mediation naast elkaar. Bij een internetscheiding wordt van partijen verwacht dat zij zelf op de hoogte zijn van alle wetten op het gebied van familie en belastingrecht. Het over het hoofd zien van een dergelijke wet kan grote verschillen met zich meebrengen en zou kunnen betekenen dat uw goedkope internetscheiding alsnog duur uitpakt.

 

Een echtscheidingsbemiddelaar geeft u de noodzakelijke begeleiding en alle informatie die nuttig is voor beide partijen. De mediator is neutraal!, kan goed luisteren en behandelt de belangen, behoeften en wensen van beide partners op een gelijkwaardige wijze. Tevens zorgt de bemiddelaar voor evenwicht aan tafel en licht partijen in over de juridische en fiscale consequenties van de gemaakte afspraken. De (ex)partners zijn daarbij de hoofdpersonen en zij bepalen de uitkomst.